Условия на промоцията

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
  Организатор на промоцията e МАТРАЦИ.БГ ООД със седалище Русе 7008, бул. 3-ти Март 74, ЕИК 203147146. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Информация за промоцията може да се получи: на телефон +359895510077 или на sleepy.bg.

  2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
  Промоцията започва на 01.06.2024 г. и продължава до 31.06.2024 г. включително, или до изчерпване на количествата.

  3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
  Промоцията се провежда на територията на България във всички търговски обекти, партньори на МАТРАЦИ.БГ ООД

  4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
  Продукти, обозначени с етикет с процентна или левова отстъпка на продуктова картичка в категорийните страници или на продуктовите страници, се предлагат със съответната посочена намалена цена за упоменатия по-горе период.

При покупка на матракa получавате подарък луксозна анатомична възглавница Memory Anatomic от 100% мемори пяна. За матрак с размери по ширина до 120 см подаръкът е една възглавница на стойност 99 лв. За матрак с размери по ширина над 121 см - две възглавници подарък на стойност 198 лв. 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
  Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това на посочения в т.1 сайт. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на sales@matraci.bg или чрез обаждане на тел. +359895510077. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите. 

 2. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
  Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.